Dlaczego powstała właśnie taka architektura i taki system. To wszystko powstało na zasadach zwierzęcych. Walka. Obrona. Walka i obrona. Tego w nowym systemie nie będzie. Człowiek coś wymyśli i wyprodukuje i następnie ktoś przychodzi i to mu zabiera. Ale tego nie będzie, bo to nie będzie jego. To wszystko będzie w bibliotece Boga i dostęp do tej biblioteki będzie określony na podstawie podziału na klasy społeczne. To wszystko może być wyprodukowane w większej ilości ale zawsze przy zachowaniu zasady podziału na klasy społeczne. Nie ma własności prywatnej. Jeżeli ktoś coś ma to jest to z biblioteki i to nie jest jego własność. Wolność. Nikt nie jest niczego niewolnikiem. Nikt nie jest nikogo niewolnikiem. Niektórzy sie zastanawiają, czy w tej sytuacji ludzie będa chcieli cokolwiek robić. Wszystko odnosimy do obecnego systemu i to jest trudno zrozumiec. Trzeba przede wszystkim zrozumieć, że to co nazywamy ludźmi, to są zwierzęta albo inaczej ludzie uformowani na zasadzie zwierzecych konstrukcji systemu. Za tę ludzką formę odpowiada jedynie system. Jeżeli zmienimy system w taki sposób jak ja to przedstawiam, wtedy otrzymamy nowe postacie i te postacie możemy nazwać ludźmi albo wymyśleć dla nich jakąś inną nazwę. To jest ta bariera, która nam w tej chwili nie pozwala zrozumieć tego nowego układu. Jest sobie to trudno wyobrazić temu człowiekowi, który jest w tej chwili. Geje to jest protest. To jest moda. Zmienimy system i wszystko się zmieni człowiek adoptuje i naśladuje wszystko. Mówię o tym człowieku, który jest obecnie. ABBA i tak dalej. Trzeba tutaj powiedzieć, że w tym systemie nie zrobimy nic, nie zmienimy nic. Możemy jedynie wyprodukować więcej gejów. Przede wszystkim trzeba uwolnić człowieka. Albo inaczej to można wyjasnic. Powrót do tego, czego chce Bóg. Raj. To jest to. Człowiek, który jest ogrodnikiem w Raju. To jest nowy człowiek. Nowa forma człowieka. Powrót do Raju. Człowiek nie jest właścicielem Raju ani niczego w tym Ogrodzie. Potrzebne jest w pierwszej fazie to, że człowiek chce naśladować to, co jest modne. W ten sposób rodzą się nowi geje i w ten sposób musimy urodzić nowy gatunek ludzi. Tego nie możemy zrobić w tym systemie. To już próbowali inni i bez rezultatu. Człowiek musi być uwolniony. Człowiek może robić to co chce w nowym systemie. W tym momencie już nie ma buntu, który jest w tej chwili i powoduje ten bunt sytuacja, w której człowiek jest niewolnikiem. Bunt niewolników. Człowiek nie chce być psem. Niektórzy tak. Ten bunt zakończymy uwalniając człowieka. Co się stanie w tym momencie. Ci najbardziej chorzy nie będą w stanie transformowac się. Gej nie będzie mógł nagle zacząć być kimś innym. To jest człowiek chory. Człowieka chorego trzeba będzie wyleczyć na Syberii. W obecnym systemie człowiek chce zaprotestować i wybiera sylwetkę geja. Ten człowiek niewolnik, przyjmuje nowe rozwiązania ale nie od razu. Naśladownictwo. Od tego będziemy musieli zaczynać. Nowy system przyniesie niewyobrażalny w tej chwili rozwój nowych rzeczy i to spowoduje, że człowiek będzie bardzo szybko reagował na nowe rzeczy. Człowiek będzie te nowe rzeczy szybko adaptował czy też akceptował i stosował. To będzie kontrolowane oczywiście, bo inaczej znowu wejdziemy w wielkie gówno, w którym jesteśmy obecnie. jesteśmy w piekle. Weszliśmy do piekła i nie wyjdziemy z tego bez pomocy Boga. To jest we wszystkich ewangeliach. Uwolnienie pracy. Nie będzie buntu, bo człowiek będzie wolny. Pozwolimy na wszystko ale nie można pozwolić na coś, co powoduje zahamowanie rozwoju świata i wręcz skierowanie go na pozycję przed zniszczeniem. To jest sytuacja w tej chwili.

Advertisements