b2b0967ea848c236fbae3fda82bf286cW oczach Angeliny widzę siebie. To są moje oczy. Angelina jest moja. Tak kiedyś nie wyglądała. Zbliżamy się do siebie coraz bardziej. Coraz bardziej zbliżamy się do rozpoczęcia projektu, który ma dać ludziom wolność w Raju na Ziemi. Ogród Boga. Królestwo Boga. Najpierw wymyśliłem tytuł a potem się okazało, że wszystko pasuje. Wszystko, co potem wymyśliłem układa się w logiczny i gotowy do realizacji projekt. Chodzisz sobie po tym ogrodzie albo robisz coś innego. Robisz to, co chcesz i wtedy masz wolność. Wolność to nie jest alkohol i narkotyki. Wolność to nie jest sen. Wolność to nie jest jedzenie i spanie.

Wolność to nie jest tęsknota za tym, co widzisz na filmie. Dlaczego człowiek jest nieszczęśliwy. Przede wszystkim to już nie jest człowiek. Sytuacja jest tragiczna. To nie jest tak, ze my sobie powiemy, że człowiek jest nieszczęśliwy i spróbujemy mu jakoś pomóc. Damy tym ludziom na ulicy pieniądze i oni będą szczęśliwi, bo za te pieniądze kupią alkohol i ….. tak dalej. Tego nie ma sensu analizować.

Świnie, które w ten sposób chcą utrzymać istniejący system będą wysłane na Syberię i nie będzie żadnej litości. To będzie dotyczyło wszystkich pozycji. To może dotyczyć prezydentów. Ten system nie może pomóc tym ludziom ani innym ludziom. Ten system nie może tych ludzi uwolnić. Ludzie są zwierzętami, bo taki jest system. Tutaj człowiek jest nieszczęśliwy, bo jest zwierzęciem i nie może być człowiekiem. Ten system nie może mu dać człowieczeństwa i to jest cała tajemnica tego piekła na Ziemi. Są różne opowiadania o Adamie i Ewie w Raju ale to jakoś nie jest rozumiane przez ludzi. Własność Boga. Nie może być własności człowieka, który jest tutaj tylko tymczasowo i nie może robić z tego miejsca dżungli. Ja to już tłumaczyłem i nie chcę się tutaj powtarzać. 4EbB41y.jpgWażny jest teraz projekt, czyli to, co będzie. Będzie biblioteka. To nie jest komunizm. Wszystko jest własnością Boga. Czy to oznacza, że będziemy się czuli gorzej. Nie. Będziemy się czuli lepiej. Robimy, co chcemy. Są takie stanowiska pracy, jakie będą nam potrzebne, żeby kreować nowe rzeczy. Czy te rzeczy będą potrzebne? To jest to najważniejsze pytanie, które sobie stawia również kapitalista. Jeżeli coś jest potrzebne zwierzętom w tej dżungli, wtedy kapitalista może tą rzecz produkować. On dostanie za to pieniądze i w ten sposób może mieć inne rzeczy, które produkuje inny kapitalista. Jeżeli on coś wyprodukuje, co jest niepotrzebne wtedy on bankrutuje. On nie ma pieniędzy i nie ma nic, bo bez tych pieniędzy nic nie otrzyma. Nie ma kapitału i nic nie może robić. bulls_0003efgu_193078Traci swoja pozycję. Kapitał. Jak my będziemy sobie radzić w tym nowym systemie. Trzeba transformować człowieka. Trzeba zmienić człowieka, który w tej chwili jako zwierzę ma bardzo małe potrzeby. To zwierzę potrzebuje generalnie tylko jedzenia i spania. Przyjrzyjcie się psu i wtedy będziecie wszystko wiedzieli o tym człowieku, którego mamy w tej chwili. Przede wszystkim człowiek nie chce się ruszać. To jest związane z tym, że pracuje jako niewolnik i znienawidził pracę i dalej znienawidził ruch. To widać na ulicach. Ja mogę w to wejść głębiej i analizować ale chyba wszyscy to możecie wyraźnie zobaczyć. Człowiek, który nie chce się ruszać czeka na śmierć. To jest dokładnie sens życia człowieka na Ziemi w tym systemie, który nazywamy demokracją kapitalistyczną. Daliśmy ludziom prawo do decydowania i zrobił się straszny bałagan. Nikt tutaj nie rządzi w tym systemie. To jest dżungla i jest wolność zwierząt w dżungli. Ale tutaj chcemy analizować coś innego. Potrzeby człowieka będą zupełnie inne niż to widzimy obecnie w systemie zwierząt. W jaki sposób ja doprowadzę do tego, że będzie więcej potrzeb i wtedy będzie można produkować więcej. Tego nie można w tej chwili porównać, bo nie ma ludzi. Transformacja nastąpi w następujący sposób i zapamiętajcie to sobie bardzo dobrze. Uwalniamy człowieka! Dajemy mu takie miejsca pracy jakie on chce. Każdy będzie coś robił i niezależnie od tego, czy jest już na emeryturze kapitalistycznej czy jest dopiero po szkole. Dzieci się uczą i to jest ich praca. One również będą robiły to, co chcą. Ale to są już detale. Człowiek zaczyna robić to, co chce i wraca potrzeba aktywności. Ja jako Bóg daję im miejsce i narzędzia do robienia tego, co oni lubią. Powoli człowiek zaczyna przechodzić transformację. Człowiek się zmienia. Dla Boga nie ważne są pieniądze tak jak dla kapitalisty. Dla Boga ważny jest człowiek i wydobycie człowieka z tego piekła. Człowiek zaczyna się ruszać i zaczyna produkować różne potrzebne mu rzeczy, które na przykład mogą być związane z ruchem i …. tak dalej. Udało mi się to udowodnić co jest w tym wszystkim najważniejsze.

Własnie tutaj w Niemczech, w Hamburgu widzę to wszystko sam. To jest właśnie to, co jest do udowodnienia. o można dalej analizować. Człowiek będzie chciał być piękny. Człowiek będzie ….. i tak dalej ale to już nie jest takie ważne. Najważniejszy jest ten moment, który ja pokazałem. Ja pisałem wcześniej, że musimy zrobić coś takiego, co robimy z jedzeniem. Człowiek chce coś zjeść i człowiek będzie chciał wykonać jakąś pracę, Człowiek będzie chciał zrobić jakiś ruch. Trzeba mu to podać jak na talerzu jedzenie. Człowiek musi to coś polubić albo nawet pokochać tak jak się kocha ….. inne rzeczy. Pierwsze zadanie to przygotowanie tych różnych stanowisk pracy. One mogą na początku nie dać zbyt dużo rzeczy, które są potrzebne w bibliotece ale musimy iść w tym kierunku.

Musimy w pierwszej fazie dać ludziom to, co chcą robić. W następnej fazie klasyfikacja społeczna doprowadzi do rozwoju. Człowiek, który chce pracować to jest to, co nam potrzebne i dalej już nie wolno tego utracić. Moje udowodnienie sobie, że mam rację. Jedzenie i spanie to jest tylko dodatek. Najważniejsze jest życie na Ziemi, które polega na tym, że człowiek się porusza i myśli swobodnie. Następnie człowiek coś konstruuje, coś kreuje. To najważniejsze zostało zniszczone przez system demokracji kapitalistycznej. Zmuszanie człowieka do pracy, żeby dostać jedzenie i spanie. Co jest celem w kapitalizmie? Celem jest jedzenie i spanie! To jest właśnie to gówno w jakie demokracja i kapitalizm wprowadziły człowieka. Napoleon i Lenin coś chcieli zrobić. Monarchia i dużo pracy do wyboru. Hitler pokazał oczyszczenie dokonane przez demokrację i kapitalizm. Miliony Żydów zagazowanych w polskich obozach śmierci. Teraz Niemcy z krzyżami na piersiach pomogą Polakom zbudować nowe miejsce oczyszczania na Syberii. To nie będą już polskie obozy śmierci. To będą ośrodki transformacji zwierząt. Powrót do człowieczeństwa.

Advertisements