Czy są jeszcze inne wartości, które zostały zniszczone przez kapitalizm albo powiedzmy sobie uśpione przez ten system. Możliwe, że są również inne wartości ale tutaj najważniejsza jest ta jedna wartość. Kapitalizm to są pieniądze. Nie będzie pieniędzy, to nie będzie wpływu tego elementu na różne zachowania człowieka. Tutaj to można analizować ale lepiej się zastanowić nad tą nowa sytuacją i nad tym jak będzie wyglądało zachowanie się ludzi. Niewątpliwie usunięcie pieniędzy to jest coś podobnego do usunięcia czegoś, co jest czymś, co zwierzęta chcą upolować. Lew chce upolować antylopę na przykład i to jest dokładnie to samo. Pieniądze jakby wzmacniają ten system zwierzęcy. Pieniądze pomagają zwierzęciu żyć. Piłka nożna na stadionie. To pomaga zwierzęciu być zwierzęciem. Piłka, która ucieka jak mysz kotu i atak na piłkę tej grupy zwierząt z ataku. Lewandowski i inni. Co jeszcze pomaga w tym systemie zwierzętom być zwierzętami. Ja tego w tej chwili nie mam zamiaru analizować i wyszukiwać, bo ja nie mam na to czasu. To, co przedstawiłem w tym moim projekcie jest dobre. Ja tutaj nie widzę żadnego błędu. Cokolwiek analizuję ponownie, to mi tylko daje potwierdzenie, że to jest właśnie to. Jest wiele wartości zniszczonych przez obecny zwierzęcy system i nie należy tego szukać inaczej niż to robię ja w tej chwili. Człowiek jest zwierzęciem. Coś tam jeszcze w tym człowieku zostało ale to zanika. Zwierzę, które jest najedzone, nie atakuje i to samo jest tutaj. Jest najedzone to zwierze. To zwierzę leży i pozwala na przykład na małżeństwa gejów oraz emigrację. My nie jesteśmy rasistami. My jesteśmy świniami i nas nic nie interesuje. Nas nie interesuje, że Europa umiera. Te dwa elementy – stanowiska pracy i likwidacja pieniędzy. To powinno spowodować zmianę w zachowaniach zwierząt i w kolejnym etapie wyzwolenie człowieka. Elementy ludzkie zaczną dominować i nastąpi transformacja pełna. Ja w tej chwili mogę jedynie próbować narysować jakiś model tego wszystkiego. Nastąpią przede wszystkim zmiany priorytetów. Na przykład te dwie rzeczy. Już nie będzie ważne zdobycie pieniędzy. Już nie będzie ważne zdobycie pracy. Już nie będzie ważne utrzymanie się w pracy, chociaż może tutaj być jakiś zespół jak w sporcie, który kreuje coś na bardzo wysokim poziomie i chciałoby się w tym zespole być a le tutaj jest tylko jedna możliwość doskonalić swoje umiejętności i to jest podobne do tego, co robi Lewandowski. Szkoda, że to jest ta piłka nożna. Ale taki człowiek wytrenowany w sporcie potrafi się doskonalić również w innych dziedzinach. To nie jest ważne w tej chwili. Można by się jeszcze zastanawiać nad tymi zwierzęcymi elementami ale można to również wszystko analizować z drugiej strony. Czy ja w tym projekcie umieszczam coś, co jest zwierzęce i co będzie utrzymywało tych ludzi na poziomie zwierząt. Ja uważam, że nie. Ja jestem Bogiem. Komuniści nie byli bogami. W tym ich rozwiązaniu pozostały elementy zwierzęce i to przeszkadzało a wreszcie doprowadziło do makabrycznego upadku tego systemu. Upadek systemu i rozerwanie Jugosławii na drobne fragmenty dla oddzielnych grup zwierząt. Ale to nie tylko to. Możemy tutaj wziąć do analiz Polskę albo jakiś inny wschodni obszar. To za to ludzie nie lubią i można powiedzieć nienawidzą komunizmu. I ja się z nimi zgadzam. Ale to, co nastąpiło po cofnięciu się komunizmu do kapitalizmu to jest już niesamowita makabra. Tutaj już jest zabijanie, a nie tylko, jakaś tam sobie, walka. Ja mówiłem o tej transformacji komunistycznych już prawie ludzi w zwierzęta. Te zwierzęta są bardzo niebezpieczne. To, że amerykanie te zwierzęta przyjęli to nie znaczy, że mogą tymi zwierzętami się posługiwać dla dobra USA i świata. Ja osobiście nienawidzę zwierząt. Mówię tutaj o ludziach. Ja nie mogę mieć tych zwierzęcych cech ale……  to różnie bywa. Czasami coś tam w człowieku może przeważyć i czasami musisz coś zrobić, bo jesteś wśród zwierząt. Ja tego nie zrobiłem i miałem połamane żebra w Polsce na ulicy Polskiej. Chrystus został przybity do krzyża. Miliony Żydów zostały zagazowane w polskich obozach śmierci. Ja jestem Bogiem, takim jak Jezus i ja nie mogę popełnić pomyłki. Ja nie zrobię królem albo królową kogoś, kogo ja nie znam i nie jestem zupełnie pewny, ze to jest człowiek a nie zwierzę. Ja mogę tutaj próbować analizować ten mój projekt i pokazywać, w jaki sposób on działa pozytywnie na tę transformację, na uwolnienie ludzkich uczuć.  Człowiek wybiera sobie pracę jaką on sam chce albo mu tam pomagają w kościele to wybrać ludzie nowej religii, gdzie ważne jest nie jedzenie….. i jedzenia ciała Jezusa Chrystusa i nie jest ważne picie …. wina i … krwi Jezusa. Jest ważne coś nowego i wokół tego czegoś nowego powstaje religia jako kult pracy albo jakaś inna religia związana jeszcze z innymi elementami. Raj. Monarchia. Ogród Boga. Spacer po Ogrodzie Boga zamiast walki i zabijania innych oraz okradania i oszukiwania innych jak jest obecnie. Oczywiście ta religia katolicka uczy zwierzęta, że nie wolno zabijać i inne rzeczy ale to wszystko jest dla zwierząt i tego nie może być dla ludzi, bo to byłaby kompromitacja Boga. To byłaby moja kompromitacja, gdybym ja Watykan pozostawił we Włoszech. Czasami nie mogę pisać, bo myślę o Angelinie. Coś tam ona mówiła o tych adaptowanych dzieciach, które by ona chciała żebym ja polubił ale ja przede wszystkim chce mieć własne z nią dzieci i ona musi s powrotem jajniki wszczepić, bo ja nie wiem jak ja będę się czuł. Dlaczego to się wszystko stało? Wiadomo, ona nie potrafiła tego przerwać. Musiała dostać sygnały raka. Ale ona zupełnie w tym momencie zrezygnowała. Jej się wydało, ze to koniec i ona się poświeci dzieciom i tym samym rezygnuje ze swojego życia. Dopiero kiedy zrozumiała, ze przed nią otwiera się inne życie wtedy się uśmiechnęła ale w dalszym ciągu nie może się rozstać z tą swoją przeszłością. Dlaczego to wszystko się stało? Który to był rok. Na filmie odchodzi od swojego męża i jedzie gdzieś tam do Czeczenii i tam umiera a tutaj nie wycięła jajniki i zrezygnowała. Dlaczego on jej nie zatrzymał? Narobił mi tylko bałaganu. Ja daję człowiekowi prace jaka chcę. On ma możliwość wyboru. On nie choruje na raka, bo raka w moim systemie ja nie przewiduję. Rak jest w systemie zwierząt ale tego nie może być w systemie ludzi, bo nie jest potrzebna eliminacja takiego związku w jakim była na przykład Angelina albo moja matka. Ona tez podobno miała raka krwi. Małżeństwo zawarte w świecie zwierząt. Związanie. Trzeba aż raka, żeby ktoś odszedł i ustąpił miejsca komuś innemu. Tego nie będzie.

Advertisements